After a yearly break, Sisters of Notre Dame de Sion are starting again to provide biblical courses for those who want to deepen  their understanding of Scriptures in Iasi, Romania. The three proposed courses are: one from the Old Testament, one from the New Testament and a Biblical Hebrew course. More information is included in Romanian below:

Surorile “Notre Dame de Sion” organizează trei cursuri de Biblie – despre Cartea Înţelepciunii, despre Cartea Apocalipsei şi ebraică biblică – pentru toţi cei interesaţi să aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu, la sediul din Iaşi.

“Când luăm în mână cu credinţă Sfintele Scripturi şi le citim cu Biserica, omul se plimbă din nou cu Dumnezeu în paradis” (Verbum Domini, nr. 87)

Sunt propuse trei cursuri:

1. “Am ales calea înţelepciunii” – profesor: pr. Iosif Antili (Curs biblic despre Cartea Înţelepciunii)

Cartea Înţelepciunii este o scriere biblică grandioasă prin orizontul fascinant pe care îl delineează şi prin abordarea unor teme fundamentale pentru înţelegerea lumii în general şi pentru aprofundarea misterului omului.

Se vor explora teme precum: misterul regelui Solomon, condamnarea filozofiei clipei prezente, răspunsul lui Dumnezeu vvproblema dreptului suferind, enigma morţii, destinul nemuritor al omului, calea înţelepciunii, posibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu şi rătăcirile idolatriei, mijloacele prin care Dumnezeu acţionează în lume. Cursul este o invitaţie pentru toţi cei doritori de a face câţiva paşi înainte pe calea înţelepeciunii biblice.

Cursul se desfăşoară în zilele următoare: 16 februarie; 2, 16 şi 30 martie; 13 aprilie; 4 şi 18 mai; 1 şi 15 iunie 2019.

2. “Apocalipsa, mister şi semnificaţii” – profesor: pr. Iulian Faraoanu (Curs biblic despre Cartea Apocalipsei)

Cursul îşi propune să introducă pe participanţi în temele principale ale literaturii şi teologiei cărţii Apocalipsei.

Prima parte e dedicată problematicii tradiţiilor si curentelor apocaliptice dezvoltate intre secolele II î.C. – II d.C. A doua parte, cea mai consistentă de altfel, tratează teme ce ajută la descifrarea viziunilor şi simbolurilor din Apocalipsa.

Una dintre intenţii e dorinţa de a corecta prejudecăţi referitoare la Apocalipsă. Ultima scriere a Bibliei este o carte despre speranţă şi fericire.

Cursul se desfăşoară în zilele următoare: 23 februarie; 9 şi 23 martie; 6 aprilie; 11 şi 25 mai; 8 şi 22 iunie 2019.

3. “Universul literelor ebraice” – profesor: sr. Iuliana Neculai, NDS (Curs de ebraică biblică)

Alfabetul ebraic este fascinant datorită profunzimii simbolisticii lui. Un mistic evreu, pe nume Aboulafia, spunea: “Literele ebraice sunt rădăcina întregii înţelepciuni”.

Cursul îşi propune o abordare a alfabetului ebraic prin prezentarea unor rădăcini ebraice, ce va permite de a aprofunda unele cuvinte precum, Amin, Aleluia, …, cuvinte dintre cele mai cunoscute din limba ebraică. Intenţia cursului, pe lângă asimilarea unor elemente de bază ale limbii ebraice, este aceea de a renunţa la unele certitudini şi la trăirea uimirii în faţa unor cuvinte acoperite până acum de traduceri şi de interpretări.

Cursul se desfăşoară în zilele următoare: 16 şi 23 februarie; 2 şi 30 martie; 6 aprilie; 11 şi 25 mai; 1, 8 şi 15 iunie 2019.

Sediul Congregaţiei “Notre Dame de Sion” are adresa: Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 19, Iaşi (Copou).

Pentru înscrierea la aceste cursuri şi alte informaţii: Sr. Iuliana Neculai (NDS), email: iuliananeculai@hotmail.com, tel. 0741.658.651.

“Dacă aş fi fost preot aş fi studiat ebraica şi greaca pentru a putea citi cuvântul lui Dumnezeu pe care El s-a învrednicit să-l exprime în limbajul omenesc” (Thér?se de Lisieux)

“Cuvântul tău, Doamne, este făclie pentru paşii noştri” (Ps 119,105).

Sr. Iuliana Neculai, NDS

 

 

 

 

 

site by airgid